Support
Obsługa techniczna instalacji budynków - Meratechnik

PGE NARODOWY

Murawa

 • instalacja podgrzewania murawy,
 • węzeł cieplny,
 • elektryka i automatyka urządzeń kolektora obiegów CO i CT.

Lotte Wedel Sp. z o.o.

Lotte Wedel

 • węzeł cieplny,
 • konserwacja węzłów cieplnych.

PGNiG Termika S.A

PGNiG

 • konserwacja 136 węzłów cieplnych,
 • konserwacja urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych.

Stary BUW

Instalacja

 • konserwacja instalacji budynku.

UOKiK

UOKiK

 • konserwacja instalacji budynku.

Wydział Zarządzania UW

Wydział Zarządzania UW

 • konserwacja wentylacji i klimatyzacji.

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

 • konserwacja instalacji wentylacji i klimatyzacji.
 

Centrala ZUS

Centrala ZUS

 • konserwacja i przegląd klimatyzacji i wentylacji,
 • przegląd instalacji przeciwpożarowych.

West Station Warszawa

West Station Warszawa

 • montaż węzłów cieplnych.

HB Reavis

 

 • montaż węzłów cieplnych.

ŻAGIEL, Złota 44

Instalacja

 • węzeł cieplny i konserwacja instalacji.

Wydział Neofilologii UW

Instalacja

 • konserwacja instalacji sanitarnych,
 • konserwacja węzłów cieplnych,
 • konserwacja wentylacji i klimatyzacji.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • konserwacja węzła cieplnego i instalacji CO.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo spraw zagranicznych

 • konserwacja instalacji sanitarnych.

Sąd Okręgowy w Warszawie

Sąd Okręgowy w Warszawie

 • konserwacja instalacji sanitarnych,
 • konserwacja klimatyzacji i wentylacji.

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

 • konserwacja instalacji sanitarnych,
 • konserwacja instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnych.

Ministerstwo Sprawiedliwości

Instalacja

 • konserwacja instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnych.

Wojskowa Akademia Techniczna

 

 • konserwacja instalacji klimatyzacji i wentylacji.

Polfa Tarchomin SA

 

 • montaż węzłów cieplnych.

Galeria Zamek, Lublin

 

 • montaż węzłów cieplnych.