Support
Serwis węzłów cieplnych kompaktowych i instalacji grzewczych

SERWIS I GWARANCJA

Wszystkie nasze produkty objęte są minimum 24-miesięcznym okresem gwarancji. Na terenie Warszawy zapewniamy dojazd ekipy serwisowej (ponad 30 samochodów) do 4 godzin od powiadomienia o awarii. Dysponujemy mobilnymi zespołami serwisowymi wyposażonymi w najważniejsze urządzenia i części zamienne.

Węzły cieplne

 Podstawową grupą produktową naszej firmy są węzły cieplne, które są projektowane, wytwarzane, montowane oraz serwisowane przez MERA TECHNIK od 2002 roku.

O WĘZŁACH CIEPLNYCH I INSTALACJACH GRZEWCZYCH

Węzły cieplne stanowią szereg modułów, które wiążą zewnętrzną sieć ciepłowniczą z instalacjami odbiorowymi C.O, C.W.U. i CT na obiekcie. Dobrze dobrany, skonfigurowany i zaprogramowany węzeł cieplny jest w stanie wprowadzić duże oszczędności w poborze ciepła danego obiektu.

 

Dostarczyliśmy i zamontowaliśmy kilkaset dużych węzłów cieplnych w Warszawie i całym kraju. Nasze węzły pracują w największych budynkach biurowych w Warszawie, w obiektach sportowych i użyteczności publicznej, mieszkaniowych i przemysłowych.

 

Posiadamy dobrze wyposażoną pracownię projektową oraz doświadczonych projektantów z praktyką obiektową w kraju i za granicą. Prowadzimy pełny proces projektowania od zebrania założeń, poprzez wykonanie i uzgodnienie z dostawcą ciepła projektów technologii oraz elektryki z automatyką.

ETAPY PRODUKCJI

Produkcja modułów węzłów cieplnych MERA TECHNIK odbywa się w hali produkcyjnej wyposażonej w stanowiska do cięcia i spawania oraz montażu elektrycznego. Tak przygotowane moduły trafiają na obiekt. Ten uproszczany i skracany do minimum proces produkcji jest korzystny dla zamawiającego, który nie ma problemów z zapleczem budowy, co pozwala mu na wykonywanie prac innych branż w pomieszczeniu węzła. Montaż kończy się na obiekcie próbą ciśnieniową całej instalacji węzła oraz badaniem spawów i grubości pokrycia farbami antykorozyjnymi. Z wykonanych prób i badań sporządzany jest protokół.

 

W kolejnym etapie następuje podłączenie urządzeń sterujących automatyki węzła, oprogramowania i ustawienia sterowników, założenie izolacji i oznakowanie elementów technologii i automatyki. Węzeł cieplny uruchamiany jest w obecności i pod nadzorem dostawcy ciepła.

 

Ostatni etap to przygotowanie dokumentacji i odbiór urządzeń ciśnieniowych przez specjalistów Urzędu Dozoru Technicznego oraz przekazanie zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.