Support
Serwis węzłów cieplnych kompaktowych i instalacji grzewczych
Węzły cieplne

Kompaktowe węzły cieplne. Serwis węzłów cieplnych i instalacji grzewczych

Podstawową grupą produktową naszej firmy są modułowe węzły cieplne, które w Falenicy są projektowane i wytwarzane od 1992 roku.

Do roku 2014 dostarczyliśmy i zamontowaliśmy setki dużych węzłów cieplnych w Warszawie i całym kraju. Nasze węzły pracują w największych budynkach biurowych w Warszawie, w obiektach sportowych i użyteczności publicznej, mieszkaniowych i przemysłowych.

Spółka posiada bardzo dobrze wyposażoną pracownię projektową oraz doświadczonych projektantów z praktyką obiektową w kraju i za granicą. Prowadzimy pełny proces projektowania od zebrania założeń, poprzez wykonanie i uzgodnienie z dostawcą ciepła projektów technologii oraz elektryki z automatyką.

Węzły cieplne kompaktowe - etapy produkcji

Produkcja modułów węzłów cieplnych kompaktowych odbywa się w hali produkcyjnej wyposażonej w suwnicę bramową, stanowiska do cięcia i spawania oraz montażu elektrycznego.

Ze względu na swoją modułową konstrukcję montaż węzła na obiekcie jest uproszczony i skrócony do minimum. Jest to korzystne zarówno dla nas jak i zamawiającego, który nie ma problemów z zapleczem budowy i co pozwala mu na wykonywanie prac innych branż w pomieszczeniu węzła. Ten etap kończy się próbą ciśnieniową całej instalacji węzła oraz badaniem spawów i grubości pokrycia farbami antykorozyjnymi. Z wykonanych prób i badań sporządzany jest protokół.

W trzecim etapie następuje podłączenie urządzeń sterujących węzła, oprogramowanie i ustawienie sterowników, założenie izolacji i oznakowanie elementów technologii i automatyki. Węzeł cieplny kompaktowy uruchamiany jest w obecności i pod nadzorem dostawcy ciepła.

Ostatni etap to przygotowanie dokumentacji i odbiór urządzeń ciśnieniowych przez specjalistów Urzędu Dozoru Technicznego oraz przekazanie zamawiającemu dokumentacji podwykonawczej.

Węzły cieplne kompaktowe - informacje

Węzły cieplne kompaktowe - stanowią szereg elementów wiążących sieć ciepłowniczą z reguły doprowadzonej do budynku. Węzeł cieplny połączony jest z siecią zewnętrzną i rozprowadza ciepło wewnątrz budynku do poszczególnych odbiorców. Dobrze dobrany, skonfigurowany, i zaprogramowany węzeł cieplny jest wstanie wprowadzić duże oszczędności w odbiorze ciepła.

Sam węzeł cieplny oprócz funkcji dzielenia (rozdziału ciepła) jest wstanie naliczać zużycie ciepła u poszczególnych odbiorców końcowych. Na jego pracę ma wpływ szereg czynników pobocznych takich jak bieżące zapotrzebowanie na ciepło czy pogoda jaka jest w danym momencie na dworze.

Zapewniamy serwis węzłów cieplnych i instalacji grzewczych

Gorąco zachęcamy Państwa także do zapoznania się z naszą ofertą projektowania i montażu automatyki przemysłowej.