Support
Automatyka przemysłowa

SERWIS I GWARANCJA

Wszystkie nasze produkty objęte są minimum 24-miesięcznym okresem gwarancji. Na terenie Warszawy zapewniamy dojazd ekipy serwisowej (ponad 30 samochodów) do 4 godzin od powiadomienia o awarii. Dysponujemy mobilnymi zespołami serwisowymi wyposażonymi w najważniejsze urządzenia i części zamienne.

Istotną grupą produktową naszej firmy są systemy automatyki w budynkach. Specjalizujemy się w automatyce węzłów cieplnych, wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji niskoprądowych. Nasi monterzy, technicy nadzoru i inżynierowie posiadają doświadczenie zdobyte na obiektach przemysłowych zarówno w kraju jak i zagranicą oraz doświadczenie wynikające z montażu automatyki wielu systemów budynkowych. Współpracujemy w tym zakresie ze sprawdzonymi i niezawodnymi firmami, m.in.: Samson, Danfoss, Siemens czy Honeywell.

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

 • Usługi inżynierskie w zakresie doboru aparatury, projektowania układów i systemów automatyki;
 • Konfiguracja, programowanie i uruchamianie sterowników i systemów automatyki;
 • Montaże elementów prefabrykowanych;
 • Montaże na obiekcie;
 • Uruchamiania urządzeń i obwodów automatyki;
 • Zlecenia stałe konserwacyjne automatyki;
 • Serwis, modernizacja i naprawa urządzeń automatyki;
 • Szkolenia w zakresie obsługi i użytkowania przyrządów.

SYSTEMY MONITORINGU

 • Dźwiękowy system ostrzegawczy – DSO;
 • System Sygnalizacji Włamania i Napadu - SSWiN;
 • System TV dozorowej – CCTV;
 • Systemy dostępu - SD.

SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE

 • System Sygnalizacji Pożaru – SSP;
 • Monitoring przeciwpożarowy;
 • Instalacje tryskaczowe;
 • System automatycznego wykrywania i gaszenia gazem;
 • Hydranty pożarowe w garażach;
 • Detektory CO;
 • Klapy przeciwpożarowe;
 • System przeciwpożarowy - ANSUL;
 • Wyłączniki przeciwpożarowe.

APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA

Dzięki umowom zawartym z wieloma sprawdzonymi producentami aparatury kontrolno-pomiarowej MERA TECHNIK oferuje również szeroką gamę przyrządów takich jak:

 • Przetworniki pomiarowe ciśnienia, różnicy ciśnień - miniaturowe i inteligentne;
 • Zawory regulacyjne;
 • Czujniki temperatury;
 • Aparatura do pomiarów i rejestracji parametrów klimatycznych dla potrzeb produkcji i przechowalnictwa spożywczego i farmaceutycznego;
 • Aparatura tablicowa - regulatory i przyrządy wskazujące itp.;
 • Siłowniki;
 • Przepływomierze objętościowe i masowe;
 • Analityka gazowa i cieczowa;
 • Sterowniki i systemy wizualizacji;
 • Ustawniki pozycyjne;
 • Aparatura pneumatyczna w tym urządzenia przygotowania powietrza;
 • Części zamienne do aparatury pneumatycznej i innej;
 • Osprzęt i elementy złączne.