Support
RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) jest MERA TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie adres: ul. Ogórkowa 96, 04-998 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000065971, o kapitale zakładowym 000,00 zł, REGON: 017419770, NIP: 9521877271.

 

2. Z Administratorem można kontaktować się pod nr tel. 668-598-770 adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub na adres do korespondencji: ul. Ogórkowa 96, 04-998 Warszawa.

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z odpowiadaniem na pytania zadawane telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany nr telefonu lub wskazany adres e-mail.

 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa następującym odbiorcom:

  • upoważnionym pracownikom Administratora;
  • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, podmiotom wykonującym obsługę prawną Administratora, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia.

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas udzielania odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie. Ewentualne dalsze przetwarzanie może wynikać z innych podstaw prawnych, w szczególności wiązać się z wykonaniem zawartej przez Panią/Pana umowy z Administratorem.

 

6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.