Support
Serwis węzłów cieplnych i instalacji grzewczych

SERWIS I GWARANCJA

Wszystkie nasze produkty objęte są minimum 24-miesięcznym okresem gwarancji. Na terenie Warszawy zapewniamy dojazd ekipy serwisowej (ponad 30 samochodów) do 4 godzin od powiadomienia o awarii. Dysponujemy mobilnymi zespołami serwisowymi wyposażonymi w najważniejsze urządzenia i części zamienne.

 

Kolejnym produktem MERA TECHNIK są kompleksowe usługi w branży klimatyzacyjno-wentylacyjnej. Powierzając nam swój problem z posiadanymi bądź planowanymi w przyszłości instalacjami i systemami klimatyzacyjno-wentylacyjnymi w jednym miejscu znajdziecie Państwo kompletne rozwiązanie, którym zajmie się zespół naszych młodych, zdolnych inżynierów i techników. Wszyscy nasi pracownicy posiadają niezbędne uprawnienia w tym w szczególności świadectwa kwalifikacji FGA 2 uprawniające do napraw i obsługi technicznej urządzeń chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrót tymi substancjami. Posiadamy dostęp do zasobów uznanych dostawców urządzeń, elementów montażowych części zamiennych, co pozwala nam na oferowanie konkurencyjnych cen. Posiadane certyfikaty pozwalają na korzystanie z wsparcia producentów przy kompletowaniu dostaw. Ponadto posiadamy uprawnienia autoryzacyjne wielu znanych i sprawdzonych firm (m.in. Mitsbishi, LG, Fuji Gree).

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA SYSTEMÓW WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

 

 • Doradztwo przy doborze urządzeń klimatyzacyjnych;
 • Zakup i dostawę wybranych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych;
 • Montaż dostarczonych lub będących własnością klienta urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych;
 • Konserwacje wraz z 24 godzinnym serwisem urządzeń i systemów klimatyzacyjno-wentylacyjnych;
 • Czyszczenie systemów klimatyzacyjno-wentylacyjnych.

KLIMATYZACJA

 • Dobór urządzenia;
 • Zakup, dostawa i montaż urządzenia;
 • Przeglądy gwarancyjne;
 • Konserwacje pogwarancyjne;
 • Usuwanie awarii;
 • Zakup części i elementów uszkodzonych.

WENTYLACJA

 • Badanie jakości powietrza w budynku;
 • Profesjonalne oczyszczenie instalacji;
 • Inspekcja systemów wentylacyjnych;
 • Pomiary wydajności, elektryczne i regulacje systemów wentylacji;
 • Przeglądy kanałów oraz nagrzewnic kamerą termowizyjną;
 • Weryfikacja jakości czyszczenia;
 • Płukanie instalacji i urządzeń grzewczych.

CZYSZCZENIE SYSTEMÓW KLIMATYZACYJNO-WENTYLACYJNYCH

Sprawdź, czym oddychasz

Urządzenia i kanały doprowadzające powietrze do budynku powinny być utrzymywane w największej czystości. Brudna, pokryta złogami kurzu i tłuszczu instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna powoduje zanieczyszczenie powietrza wtłaczanego do budynku, choroby dróg oddechowych i alergie, zły przepływ powietrza i w efekcie trudności w utrzymaniu żądanych parametrów ciepła/zimna, zagrożenie pożarowe, zagrożenie dla jakości produktów wytwarzanych w zanieczyszczonym powietrzu.

 

Profesjonalne oczyszczenie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej:

 • zapobiega rozprzestrzenianiu się wirusów legionelli, pneumokoków i grzybów,
 • likwiduje ryzyko alergii,
 • redukuje koszty ogrzewania,
 • eliminuje pyły i przykre zapachy,
 • poprawia jakość środowiska pracy.

CZYSZCZENIE SYSTEMÓW KLIMATYZACYJNO-WENTYLACYJNYCH MERA TECHNIK

 

MERA TECHNIK wykonuje czyszczenie systemów wentylacyjnych zarówno w budynkach biurowych, mieszkalnych, jak i w obiektach przemysłowych. Ocena zanieczyszczenia oraz wybór optymalnego sposobu czyszczenia dokonywane są na podstawie procedur zapewnienia jakości uwzględniających indywidualny charakter obiektu, projekt instalacji i stopień jej zanieczyszczenia.

 

Inspekcja systemów wentylacyjnych

Przed przystąpieniem do czyszczenia kanałów wentylacyjnych MERA TECHNIK standardowo wykonuje inspekcję instalacji. Firma oferuje inspekcję także jako usługę samodzielną. Inspekcja polega na zebraniu danych o jakości powietrza z wnętrza kanałów. Analizowany jest również techniczny stan budynku w tym higiena instalacji. Ekspertyza ma formę raportu zawierającego zdjęcia, zapis wideo i analizę danych o temperaturze i wilgotności powietrza.

 

Jak czyścimy

Podczas czyszczenia w kanałach wentylacyjnych wykonywane są otwory rewizyjne. Przez jeden otwór zostaje wprowadzona szczotka na giętkim wałku. Wielkość i typ szczotki dostosowane są do kształtu i wymiarów kanału oraz rodzaju zanieczyszczenia. Pozostałe otwory są zaślepiane specjalnymi balonami, a w kanale wytwarzane jest podciśnienie za pomocą zestawu wentylatorów wyciągowych. Wyssane z kanału zanieczyszczenia zbierane są przez filtry do szczelnego pojemnika. W ten sposób pomieszczenie, w którym odbywa się czyszczenie, nie jest narażone na zapylenie. Następnym etapem prac jest wykonanie dezynfekcji ścian kanałów przy pomocy specjalnej głowicy rozpylającej. Stosowane są środki dezynfekujące przeznaczone do tego celu i posiadające niezbędne pozwolenia higieniczne.

 

Weryfikujemy jakość czyszczenia

W celu udokumentowania jakości przeprowadzonego czyszczenia w kanałach wykonywane są zdjęcia lub film video. Służy do tego specjalny zestaw z kamerą umożliwiający obejrzenie najdalej położonych i trudno dostępnych miejsc. Zdjęcia lub filmy są przenoszone na płyty CD lub inne nośniki pamięci. Ocena jakości powietrza przed i po czyszczeniu może być wykonana jako usługa dodatkowa. Przeprowadzamy badanie laboratoryjne oceniające zawartość mikroorganizmów i innych substancji. Porównaniu podlegają parametry powietrza zasysanego do systemu z zewnątrz, z powietrzem, które jest wtłaczane do pomieszczeń budynku. Tego rodzaju audyt jest najbardziej miarodajnym świadectwem dla właściciela budynku oraz urzędów kontrolujących. Po zakończeniu prac właściciel lub zarządca obiektu otrzymuje certyfikat poświadczający wykonane prace i czystość instalacji.

 

Usługi dodatkowe - płukanie instalacji i urządzeń grzewczych

Niedogrzanie pomieszczeń często powodują osady eksploatacyjne. Jak ważna dla prawidłowego funkcjonowania instalacji grzewczych jest ich czystość, przekonali się ci właściciele budynków, którzy zmuszeni byli usuwać poważne awarie. Nawarstwiający się osad na wewnętrznych ścianach rurociągu, zablokowane zawory termostatyczne, niesprawne wymienniki - to typowe objawy nie w pełni efektywnej instalacji. Dlatego konieczne jest jej płukanie. MERA TECHNIK proponuje płukanie instalacji i urządzeń grzewczych przy pomocy specjalistycznych urządzeń i środków chemicznych. W tym zakresie współpracujemy z czołowymi producentami preparatów czyszczących. Zajmujemy się płukaniem instalacji na obiekcie, gdzie wykonywana jest ocena i demontaż niektórych jej elementów. Urządzenia grzewcze takie jak wymienniki, grzejniki i nagrzewnice czyszczone są na specjalnym stanowisku do płukania w siedzibie firmy.