Support
Projektowanie i montaż systemów automatyki
Automatyka przemysłowa

Produkcja i serwis automatyki przemysłowej

MERA TECHNIK dzięki doświadczeniu w produkcji, realizacji, projektowaniu i serwisowaniu, świadczy kompleksowe usługi w pełnym zakresie automatyki przemysłowej.

 • usługi inżynierskie w zakresie doboru aparatury, projektowania układów i systemów automatyki
 • konfiguracja, programowanie i uruchamianie sterowników i systemów automatyki
 • montaże elementów prefabrykowanych
 • montaże na obiekcie
 • nadzory autorskie i szefmontaże
 • uruchamiania urządzeń i obwodów automatyki
 • zlecenia stałe konserwacyjne automatyki
 • serwis, modernizacja i naprawa urządzeń automatyki
 • regulacja i kalibracja urządzeń
 • szkolenia w zakresie obsługi i użytkowania przyrządów

Dzięki umowom handlowym zawartym z wieloma producentami aparatury kontrolno-pomiarowej MERA TECHNIK może oferować szeroką gamę przyrządów takich jak:

 • przetworniki pomiarowe ciśnienia, różnicy ciśnień - miniaturowe i inteligentne
 • zawory regulacyjne
 • czujniki temperatury
 • aparatura do pomiarów i rejestracji parametrów klimatycznych dla potrzeb produkcji i przechowalnictwa spożywczego i farmaceutycznego
 • aparatura tablicowa - regulatory i przyrządy wskazujące itp.
 • siłowniki
 • przepływomierze objętościowe i masowe
 • analityka gazowa i cieczowa
 • sterowniki i systemy wizualizacji
 • ustawniki pozycyjne
 • aparatura pneumatyczna w tym urządzenia przygotowania powietrza
 • części zamienne do aparatury pneumatycznej i innej
 • osprzęt i elementy złączne

Serdecznie zapraszamy także do zapoznania się z naszą ofertą serwisu węzłów cieplnych.