Support
Monitoring
Monitoring

Obsługa techniczna budynków - Monitoring

System monitoringu opracowany przez Mera Technik służy do zdalnego nadzorowania pracy urządzeń oddalonych lub pracujących bezobsługowo.

Jest przeznaczony dla takich urządzeń technologicznych jak węzły kompaktowe, stacje pomp, lokalne stacje monitoringu klimatu itp.

Opis działania

System monitoring MeraWZ-001 został opracowany w oparciu o sterownik wyposażony w moduł telekomunikacji w sieciach komórkowych GSM. Sterownik posiada 8 wejść i 8 wyjść binarnych (z możliwością przekonfigurowania na wejścia binarne) oraz 2 wejścia analogowe. W ramach takiego zbioru sygnałów umożliwia pobieranie informacji z urządzeń znajdujących się w pobliżu wysyłanie informacji o ich stanie oraz sterowanie funkcjami tych urządzeń. Moduł jest wyposażony w kartę telefoniczną sieci GSM pozwalającą na wysyłanie i odbieranie SMSów Podczas normalnej pracy system śledzi wszystkie wejścia i analizuje gotowość do pracy. W przypadku pojawienia się sygnału zakłócającego sterownik wykonuje program (indywidualny program użytkowy sterownika) i/lub wysyła SMS z informacją o powstałej sytuacji. Odbiorca SMSa może potwierdzić otrzymanie informacji kwitując stan awaryjny lub wysyłając SMSa z poleceniem wykonania czynności koniecznych. Istnieje także możliwość komunikacji modułu i z modułem poprzez internet.

Budowa

Moduł sterownika jest zabudowany w skrzynce ochronnej wyposażonej w zasilacz (ewentualnie podtrzymanie bateryjne). W przypadkach uzasadnionych moduł jest wyposażany w dodatkowe przekaźniki separujące, zabezpieczające przed przedostaniem się zbyt wysokich napięć a także zapewniającym rozdzielenie sygnałów mas. Antena nadawczo odbiorcza może być zamontowana bezpośrednio na sterowniku lub w przypadkach słabego zasięgu wyposażona w kabel umożliwiający wyniesienie anteny w bardziej korzystne miejsce.

Opis przykładowej aplikacji systemu MeraWZ-101

Przykładowa aplikacja zrealizowana przy pomocy sterownika systemu MeraWZ-101 obejmuje 10 węzłów cieplnych, przepompowni ścieków i kotłowni rozrzuconych na terenie ok. 3 ha zakładu przemysłowego. Poza 8 godzinnym okresem dziennym obsługa w/w urządzeń jest jednoosobowa. W przypadku awarii system informuje dyżurnego sygnałem dźwiękowym w kotłowni i dodatkowo SMSem z informacją o miejscu awarii. Jest to przydatne zwłaszcza w momentach, kiedy dyżurny jest zaangażowany w obsługę urządzeń poza kotłownią. Sygnał awarii może zostać skwitowany przy pomocy przycisku w kotłowni lub przy pomocy specjalnego SMSa z telefonu dyżurnego. Ze względów bezpieczeństwa nie skwitowanie alarmu przez 30 minut powoduje wysłanie kolejnego SMSa do osoby odpowiedzialnej za konserwację urządzeń poza zakładem. Biling karty GSM znajdującej się w sterowniku stanowi dodatkowy rejestr sygnalizacji awarii urządzeń objętych monitoringiem.

Dane techniczne sterownika

 • 8 optoizolowanych wejść 24V DC (I1 - I8), logika dodatnia i ujemna tryb pracy konfigurowalny jako:
  • wejście binarne
  • wejście licznikowe (0...200Hz)
  • wejście analogowe z konwersją częstotliwości (0...2kHz)
 • 8 konfigurowalnych wyjść 24V DC (Q1 - Q8), logika dodatnia tryb pracy konfigurowalny jako:
  • wyjście binarne
  • wejście binarne
  • wejście licznikowe (0...200Hz)
  • wejście analogowe z konwersją częstotliwości (0...2kHz)
 • 2 optoizolowane wejścia analogowe 4-20 mA (8 bit dokł./10 bit rozdz.)
  • skalowanie w jednostkach inżynierskich
  • programowana histereza
  • programowana stała filtracji
  • 4 programowane poziomy alarmowe
  • 1 poziom alarmowy ustawiany ręcznie
 • Port szeregowy RS 232/485/422 - izolowany
 • Wewnętrzne flagi i rejestry do wykorzystania przez program użytkownika
 • Pamięć Flash na firmware z możliwością zdalnej aktualizacji
 • Zegar czasu rzeczywistego RTC (z możliwością zewnętrznej synchronizacji)

Informacji technicznych udziela Dział Serwisu Mera Technik tel. (22) 872 92 23,

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

W zamówieniu należy szczegółowo opisać ilość i rodzaj sygnałów wejściowych i wyjściowych, oraz funkcje, jakie ma spełniać sterownik łącznie z opisem treści i kanałów informacyjnych.

Gorąco zachęcamy też Państwa do skorzystania z naszej oferty armatury grzejnikowej.