Posiadamy trzy zespoły serwisowe dysponujące niezbędnym sprzętem na samochodach Pogotowia Technicznego. Zapewniamy dojazd na miejsce awarii w Warszawie w czasie nie dłuższym niż 1 do 2 godzin   od informacji o awarii.