Support
Utworzenie Zespołu Administracji i Procesów Inwestycyjnych w ramach Mera Technik

Przeglądy techniczne budynków

Informujemy, że Zarząd Mera Technik podjął decyzję o wyodrębnieniu w strukturze organizacyjnej Spółki Zespołu, którego zadaniem będzie działanie na rzecz spółek grupy Mera Term oraz podmiotów zewnętrznych w obszarach administracji, informatyki i finansów i marketingu.

Spółka odnotowuje wzrastającą rolą działalności administracyjnej w obszarach obsługi finansowo-księgowej, marketingowej, informatycznej, które to czynności prowadzone są zarówno dla potrzeb wewnętrznych Spółki, jak również, w coraz większym stopniu dla potrzeb podmiotów zewnętrznych z grupy Mera Technik oraz podmiotów niepowiązanych. Jednocześnie Spółka podejmuje działania inwestycyjno-deweloperskie związane z prowadzeniem procesów budowlanych zmierzających do wytworzenia na posiadanym gruncie budynku o charakterze biurowym przeznaczonym pod wynajem podmiotom zewnętrznym oraz na potrzeby własne Spółki.

W naszej ofercie znajdą Państwo kompleksowe usługi dotyczące serwisu węzłów cieplnych oraz obsługi technicznej budynków. Proponujemy też m.in. produkcję oraz serwis automatyki przemysłowej, profesjonalne czyszczenie oraz montaż węzłów wentylacyjnych, a także montaż i czyszczenie systemów klimatyzacyjnych.

Gorąco zachęcamy do współpracy!

Działalność ta w sposób istotny odbiega od głównego profilu działalności Mera Technik, jako spółki z branży produkcyjno-usługowej w zakresie produkcji węzłów cieplnych oraz produkcji i obsługi systemów automatyki przemysłowej, systemów grzewczych, instalacji p.poż., itp.

W związku z tym Zarząd Mera Technik Sp. z o.o. podjął decyzję o dokonaniu zmian w istniejącej strukturze organizacyjnej Spółki poprzez wyodrębnienie w ramach Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Zespołu Administracji, Informatyki i Procesów Inwestycyjnych obejmującego działalność, która odbiega od działalności podstawowej Spółki. Wyodrębnienie to ma na celu uporządkowanie struktury Spółki i nadanie jej przejrzystości organizacyjnej. Zasadniczym założeniem wyodrębnienia Zespołu Administracji, Informatyki i Procesów Inwestycyjnych (dalej również” Zespół) jest skupienie w tym Zespole wszelkich aktywów, procesów i obszarów działalności Mera Technik Sp. z o.o. związanych z obsługą administracyjną oraz inwestycyjną, a wykraczających poza zasadniczy i podstawowy zakres działalności Spółki.

Nowo powołany Zespół oferuje Państwu usługi informatyczne związane z tworzeniem i administrowaniem stron internetowych, sieci komputerowych, obsługę księgową, usługi związane z administrowaniem Nieruchomościami (w tym: konserwacyjne), usługi wsparcia marketingowego (fotografia, projekty graficzne itd.

Zapraszamy do współpracy

Czytaj więcej: Plan podziału spółki