Support
Budowa węzła cieplnego na Stadionie Narodowym w Warszawie. Sierpień - Październik 2010

Węzeł cieplny o mocach:

- na cele grzewcze 13200 KW
- na przygotowanie ciepłej wody 1378 KW

Sterowany jest przez sterownik swobodnie programowalny Xenta 721.

Węzeł został uruchomiony w dniu 2 listopada 2010

Oprócz węzła Mera Technik wykonała również system sterowania pracą pomp i zaworów regulacyjnych rozdzielacza 18 obiegów grzewczych stadionu, instalację chłodu maszynowni nr 3, projekt dostawę i montaż pięciu podwęzłów ciepłej wody użytkowej, węzeł cieplny podgrzewania murawy.