Aktualności

Szanowni Państwo! Z dniem 2 listopada 2016 r. zmianie ulega dotychczasowy adres oraz siedziba firmy Mera Technik Sp. z o.o.

Nowy adres Spółki:

Vario Term Sp. z o.o.
ul. Ogórkowa 96,
04-998 Warszawa

Przeglądy techniczne budynków

Informujemy, że Zarząd Mera Technik podjął decyzję o wyodrębnieniu w strukturze organizacyjnej Spółki Zespołu, którego zadaniem będzie działanie na rzecz spółek grupy Mera Term oraz podmiotów zewnętrznych w obszarach administracji, informatyki i finansów i marketingu.

Spółka odnotowuje wzrastającą rolą działalności administracyjnej w obszarach obsługi finansowo-księgowej, marketingowej, informatycznej, które to czynności prowadzone są zarówno dla potrzeb wewnętrznych Spółki, jak również, w coraz większym stopniu dla potrzeb podmiotów zewnętrznych z grupy Mera Technik oraz podmiotów niepowiązanych. Jednocześnie Spółka podejmuje działania inwestycyjno-deweloperskie związane z prowadzeniem procesów budowlanych zmierzających do wytworzenia na posiadanym gruncie budynku o charakterze biurowym przeznaczonym pod wynajem podmiotom zewnętrznym oraz na potrzeby własne Spółki.

W naszej ofercie znajdą Państwo kompleksowe usługi dotyczące serwisu węzłów cieplnych oraz obsługi technicznej budynków. Proponujemy też m.in. produkcję oraz serwis automatyki przemysłowej, profesjonalne czyszczenie oraz montaż węzłów wentylacyjnych, a także montaż i czyszczenie systemów klimatyzacyjnych.

Gorąco zachęcamy do współpracy!

Węzeł cieplny o mocach:

- na cele grzewcze 13200 KW
- na przygotowanie ciepłej wody 1378 KW

Sterowany jest przez sterownik swobodnie programowalny Xenta 721.

Węzeł został uruchomiony w dniu 2 listopada 2010

Oprócz węzła Mera Technik wykonała również system sterowania pracą pomp i zaworów regulacyjnych rozdzielacza 18 obiegów grzewczych stadionu, instalację chłodu maszynowni nr 3, projekt dostawę i montaż pięciu podwęzłów ciepłej wody użytkowej, węzeł cieplny podgrzewania murawy.